Nordisk inspirasjon

Inspirasjon fra Norge-reisen
Etter Skandinavia-besøket i 1861 er det verdt å merke seg at rundreisen bare resulterte i romantekst som skildrer Norge. De andre landene omtales, men forfatteren skrev ikke noen hel roman fra de andre nordiske landene. Telemarks-romanen Loddseddelen/Un billet de loterie ble utgitt først i 1886. Det skulle altså gå 25 år før reiseinntrykkene ble brukt i en romantekst. Men Norge og selve opplevelsen av å være så langt mot nord må ha virket inspirerende, for Jules Verne kunne tydeligvis ikke la være å flette inn passasjer om Norge og Norden i sine neste fortellinger (Disse har jeg laget en oversikt over, se nedenfor). Det viktigste er imidlertid å understreke at reisen ga støtet til at forfatteren skrev en rekke fortellinger fra Norden og polare strøk. Den tematikken forfatteren ga seg i kast med like etter 1861 er derfor kanskje det mest betydningsfulle resultatet av reisen i de skandinaviske landene, i denne perioden før han ble en berømt romanforfatter.

Årene etter reisen
Først kom Jules Vernes kanskje viktigste bok, om Kaptein Hatteras´ eventyr på en nordpolsekspedisjon, (Voyages et aventures du Capitaine Hatteras). Fortellingen om Hatteras´oppdagelse av Nordpolen, er så livaktig skildret at det kan ha inspirert den norske polfarer Fridtjof Nansen til å oppkalle sitt polarskip «Fram» etter Verne/Hatteras´«Forward» 30 år etter. (Jeg omtaler Vernes [L] påvirkning på polfarforskere fra ulike land i et eget kapittel.)
Senere samme år (1864) utkom Reisen til jordens indre, med handling fra Island (og Danmark) hvor han innleder med Snorres kongesagaer:

«Det er Heims-Kringla til Snorre Turleson [Sturlason] verket til den berømte islandske forfatteren på 1100-tallet. [..…] Det er krøniken om de Norske høvdingene som hersket på Island.» –  Jules Verne, 1864  [F2]

Norge i romantekster
Romanen om loddseddel no. 9672, som forfatteren skrev med utgangspunkt i sine egne norgesinntrykk utkom, som tidligere nevnt, først 25 år etter besøket. Det viser seg imidlertid at i de viktige første årene etter hans litterære gjennombrudd i 1863, kom det i hver bokutgivelse allikevel korte henvisninger til Norge. Han omtalte norsk natur, norske tradisjoner eller norske forskere. Dette indikerer at for Jules Verne hadde opplevelsene i Norden vært viktige, men selve romanprosjektet om Norge var underordnet. Det skulle vise seg at nye litterære prosjekt med utgangspunkt i nordområdene var i anmars.

Boktekster hvor deler av handlingen foregår i Norge og på Svalbard omtaler jeg i separate kapitler, se Norge-bøkene. I artikkelen Norge-referanser har jeg en oversikt med tekst-sitater, over hva forfatteren skrev umiddelbart etter hjemkomsten fra Skandinavia. Ikke lenge etter at forfatteren var tilbake i Paris, inngikk han kontrakt med bokforleggeren Pierre Jules Hetzel. Dette samarbeidet ble starten på forfatterens berømte serie med bøker kalt: Voyages Extraordinaires. Denne rekken av fantastiske reiser innledes med romanen Fem uker i ballong, som allerede var på beddingen. Dette skulle bli forfatterens gjennombrudd som forfatter.

I alle de påfølgende fem bokutgivelser er det et faktum at Jules Verne innlemmer referanser til Norge og sitt eget Telemarksbesøk. Mye av dette har forblitt ukjent for norske lesere, fordi norske forlag i svært mange tilfeller har publisert forkortede utgaver av disse fortellingene, tilrettelagd for ungdom. Flere av dem er basert på utenlandske oversettelser.

De første fem romanene etter forfatterens gjennombrudd var:
Kapten Hatteras´ eventyr på en nordpolsekspedisjon (1864) (ikke utg. på norsk)
Reisen til Jordens indre (1864)
Reisen til månen (1865)
Kaptein Grants barn (1865)
En verdensomseiling under havet (1869)

Utgivelsesår i Paris i parentes
-Alle oversettelser ved P.J.Moe-
Artikkel”navigering”:
|Norges-reisen|Verne i Norge|Vernes reiserute |Stedsnavn|Nordisk inspirasjon|

Publisert on november 21, 2009 at 13:56  Kommentarer er skrudd av for Nordisk inspirasjon  
%d bloggere liker dette: