Bokhistorie

1951_gyldendals_aller_beste_verdensomseilingNorske lesere fikk beklageligvis ikke en reell sjanse til å bli kjent med den virkelig Jules Verne, gjennom de mange utgivelsene som kom på 1900-tallet. Svært mange av dem var nemlig sterkt forkortet og omarbeidet med tanke på et ungdomspublikum. Enkelte av romanene kom imidlertid i meget omfangsrike versjoner på 1800-tallet.

De aller fleste utgivelsene på bokmål eller nynorsk har vært basert på oversettelser fra andre land, og fra et meget begrenset (20) utvalg av romantitler. Oftest er det de samme, mest kjente som går igjen: Jorden rundt på 80 dager, En verdensomseiling under havet, Den hemmelighetsfulle øya, Kaptein Grants barn, Tsarens kurér, Reisen til månen, To års ferie, Reisen til jordens indre, Fem uker i ballong og Kapteinen på 15 år.

¤ En liste over oversettelser fra norske forleggere vises her[L]
¤ Se visuell tidslinje over norske 1. oversettelser/førsteutg.[L]
.
Under er  lenke til visuelle tidslinje-oversikter over enkelte romaner som er utgitt i mange versjoner:

¤ Den hemmelighetsfulle øya på norsk
¤ Tsarens kurér på norsk  [utvalg]

Tegner og grafiker Anders Cornelius Flom (1866-1903) illustrerte både Den hemmelighetsfulle øy (1897)  og Tzarens kurér(1896).
Noen av hans verk kan ses her
.
De utgivelsene utenfor Frankrike som gjorde Verne verdenskjent, var gjerne andre skribenters gjenfortellinger. Og dessverre fremgår det ikke alltid tydelig i disse bokutgivelsene, som bærer Jules Vernes navn, at de  i virkeligheten er forkortede adaptasjoner av hans fortellinger. Frem til omkring 1970 har det i mange land utenfor Frankrike vært vanskelig å finne Jules Verne-utgaver i komplett versjon.

Også i Norge har Vernes romaner i original lengde vært mangelvare. De fleste av oss kjenner forfatterskapet utelukkende gjennom tilrettelagde, sterkt forkortede versjoner – kanskje uten å være klar over det. Mange vil allikevel si at de har gode, sterke bokminner fra sine første møter med Vernes fantasireise-fortellinger. Men Jules Vernes egen stemme er ofte gått tapt i mange av de forkortede utgivelsene vi kjenner fra Norge. Ofte når hans tekster har vært forsøkt tilrettelagt for en yngre leser, ser vi at oversetteren/forlaget velger en fri gjenfortelling av innholdet som er lite tro mot originalteksten. Vernes dybdebeskrivelser av personer og miljøer mangler ofte, i noen tilfeller står bare et grovt handlings-referat igjen.

Publisert on mars 5, 2018 at 11:37  Kommentarer er skrudd av for Bokhistorie  
%d bloggere liker dette: