Norske oversettelser

Jules Verne -oversettelser utgitt i Norge
(på norsk og dansk)
I alt 90 overs. av 19 titler blant (54) ‘Voyages Extraordinaires’
i tillegg til noveller og sakprosa.

[les fagtekst av P.J.Moe, om Verne-oversettelser utgitt i Norge
– for oversetterleksikon.no]

VE 1 “Cinq semaines en ballon”(1863)
1930 Fem uker i ballong. P.F. Steensballes boghandels eftf., Oslo. (BJ. Reenskaug).‘Fornorsket fra dansk – Jespersen/Cammermeyer.158 s. [Les bokscan]

1967. 5 uker i ballong. Den norske Bokklubben, Oslo. Oversatt av Trygve Greiff etter en tysk utgave. 128 s.

1988. Fem uker i ballong. Ex Libris, Oslo. Oversatt av Henning Kolstad. 132 s.

2015. Fem uker i ballong. Vidarforlaget, Oslo. Oversatt fra fransk av Tom Lotherington. 404 s.

VE 2 “Voyages et Aventures du capitaine Hatteras” (1864)
2014 Kaptein Hatteras’ eventyrlige ferd til Nordpolen. Vidarforlaget, Oslo. Oversatt fra fransk av Tom Lotherington. 552 s.

VE 3 ”Voyage au centre de la Terre” (1864)
1873. Reise til Jordens Centrum. P. F. Steensballe, Christiania. Oversatt fra fransk av N.A. Larsen. 230 s.  [Bokscan kan leses her]

1934. Reisen til jordens centrum. Steensballe, Oslo. På norsk ved Øystein Orre Eskeland. 174 s. [Bokscan kan leses her]
Steensballe1934_Reisen_JordensCentrum_ill_Eidem

1967 En reise til jordens indre. Den norske Bokklubben, Oslo. Oversatt av Trond Winje etter en tysk utgave. 128 s.

1986. En reise til jordens indre. Hjemmet, Oslo. Gjenfortalt og oversatt av Svein Erik Søland. Disney junior bokklubb. 169 s.

2018. Reisen til jordas indre. Vidarforlaget, Oslo. Oversatt fra fransk av Tom Lotherington. 339 s.

VE 4 ”De la Terre a la Lune” (1865) og VE 7 ”Autour de la Lune” (1869)
1899. Rejsen til Maanen. Direkte Fart i 97 Timer og 20 Minutter. Forlagt af Aktieselskabet ”Allers Familie-Journals Trykkeri”, Christiania. ‘I ledige Timer’, bind 13. (Inneholder både «De la Terre a la Lune» og «Autour de la Lune»)

1930. ”Reisen til månen”. P.F. Steensballes boghandels eftf. (BJ. Reenskaug), Oslo. ‘Fornorsket’ fra dansk, Jespersen/Cammermeyer. 160s.

1950. Reisen rundt månen. Tiden, Norsk forlag, Oslo. Oversatt av Sigmund Strømme. 213 s.

1967. Reisen til månen. (i samme bind: En ferd rundt månen) Den norske Bokklubben, Oslo. Oversatt fra tysk av Trond Winje. 125 s.

1967. En ferd rundt månen. (i samme bind: Reisen til månen) Den norske Bokklubben, Oslo. Oversatt fra tysk av Trond Winje. 111 s.

2017. Fra Jorda til Månen. Vidarforlaget, Oslo. Oversatt fra fransk av Bente Christensen, 228 s.

VE 5 “Les Enfants du capitaine Grant” (1867)
1901 Kaptein Grants børn. Fortælling. Forlagt af Olsens boghandel, Kristiania. 736 s.
[bokscan kan leses her]
Kpt. GrantsBørn, Olsens Boghandels Forlag 1901

1901 Kaptein Grants børn. Børnenes Bogsamling (bind 7), Kristiania). Paa norsk ved T. Vetlesen. 444 s.

1926. ”Kaptein Grant og borni hans”. Norsk Barneblad, Oslo. Umsett av Johannes Horvei. 288 s.

1951 Kaptein Grants barn. Tiden, Oslo. Oversatt av Wanda Øgrim. 292 s.

1952. Kaptein Grants barn. Gyldendal, Oslo. Gjenfortalt for ungdommen af Anna Wahlenberg. Oversatt av Fredrik Stabel. 140 s.

1961 Kaptein Grants barn. Stabenfeldt, Stavanger. Norsk utgave ved A.S. Seeberg. 189 s.

ca. 1961 Kaptein Grants barn. Stella bokforlag, Hermes AB Uddevalla (norsk språk.) Oversatt av Merethe Richman. 140s.+140s.

1984. Kaptein Grants barn. Hjemmet, Oslo. Oversatt av Geir Uthaug. Disney junior bokklubb. 118 s.

2013. Kaptein Grants barn. Vidarforlaget, Oslo. Oversatt av Bente Christensen. 704 s.

VE 6 ”Vingt Mille Lieues sous les mers” (1869)
1894 En Verdensomseiling under Havet. Ludv. B. Aas´ Forlag, Kristiania. 569 s.
[Bokscan kan leses her]

1930. En verdensomseiling under havet. Aschehoug, Oslo. Oversatt av Constance Wiel Schram. 206 s.

1943. Jorda rundt i kavbåt. Norsk barneblads forlag, Oslo. Fritt omsett av Petrine Ramstad. 164 s.

1950. En verdensomseiling under havet. Tiden, Oslo. Oversatt av Carl Fredrik Prytz. 279s.

1951. En verdensomseiling under havet. Gyldendal, Oslo. Bearbeidet for ungdommen av Hugo Gyllander. Oversatt av Jo Ørjasæter. 143 s.

1960 En Verdensomseiling under Havet. Stabenfeldt, Stavanger. Til norsk ved A.S. Seeberg. 188 s.

1961ca. En Verdensomseiling under Havet . Stella bokforlag IBA, Hermes AB, Uddevalla. Overs. til norsk , Merethe Richman. 140s.+140s.

1968 En verdensomseiling under havet. Stabekk, Den norske Bokklubben, Oslo. Oversatt fra tysk av Eivind Hauge, 198 s.

2005. En verdensomseiling under havet. Gyldendal, Oslo. Gjenfortalt av Maj Bylock. Oversatt fra svensk av Jørn Roheim. 99 s.

2015. En verdensomseiling under havet. Vidarforlaget, Oslo. Oversatt fra fransk av Bente Christensen, 532 s.

VE 11 ”Le tour du monde en quatre-vingts jours” (1872)
1882 Jorden rundt i otti Dage. Cammermeyers magasin ‘Folkebladet’, Kristiania. 227 s. «Bearbejdet af E.R.».  Det Mallingske bogtrykkeri.

1897 (?) Jorden rundt i 80 dage. «Avisens» føljeton, Kristiania. 262 s. Nikolai Olsens bogtrykkeri

1900. Jorden rundt paa 80 dage. Skandinavisk bibliotheks forlag, Kristiania. 262 s. Oversatt av D. Vindheim (samme ov. som over). Forside ill. Olaf Gulbransson (1873-1958). Nikolai Olsens bogtrykkeri

1899  Jorden rundt i 80 Dage. Børnenes Bogsamling (bind 3), Kristiania. Paa norsk ved Kr. Hauglid. 252 s. 37 illustrasjoner ved Louis Moe.
.

1903
Jorden rundt i 80 dage     – Jules Verne: Eventyrlige Rejser III.
Det nordiske Forlag, Ernst Bojesen. Kristiania, København.  156 s.,
11 ill. av Poul Steffensen

1919. Jorden rundt paa 80 dager. Cammermeyers Forlag, Lars Swanstrøm, Kristiania. Oversat efter fransk utg. Chr. Knudsen, Frednes.128s.
.

1923 Jorden rundt i 80 dage. Gyldendalske Bokhandel, Kristiania.
Ny forkortet utgave.  [‘Fornorsket’ fra danske Gyldendals utgave] 170 s.

1950. Jorden rundt på 80 dager. Tiden, Oslo. Oversatt av Erik Farland. 244 s.
forside ill. Finn Havrevold
. [reutgitt 1986 m/bilder]

1950 Jorden rundt på 80 dager. Gyldendal, Oslo. Oversatt av Jo Ørjasæter, fra en svensk bearbeidet utgave. 148 s.   ill. Gunnar Bratlie

1968  Jorden rundt på åtti dager. Damm, Oslo. Gjenfortalt for ungdom av Hans Braarvig. 162 s.

1985 Jorden rundt på 80 dager. Hjemmet, Oslo. Oversatt av Svein Erik Søland. Forkortet og revidert utg. Disney junior bokklubb. 171 s.

1994 Jorden rundt på 80 dager. Ex Libris, Oslo. Oversatt av Jørn Roeim fra en dansk forkortet utgave, 99 s.

2004 Jorden rundt på 80 dager. Kagge, Oslo. Oversatt av Kari og Kjell Risvik. 307 s.
. [2008 utg. ill. Annine Qvale]

2004 Jorden rundt på 80 dager. Gyldendal, Oslo. Gjenfortalt av Maj Bylock. Oversatt fra svensk av Jørn Roeim. 103 s.

VE 12 ”L´Île mystérieuse” (1874-75)
1876  ”Den Hemmelighedsfulde Ø”. Forlagt af Alb. Cammermeyer, Christiania. Paa Norsk ved J. L.W. Dietrichson, Realkandidat. 759s.
[bokscan 1  – del 2del 3]
.1918 utgave.1918 utgave.1918 utgave.1918 utgave

1900 Den hemmelighedsfulde Ø. Forlagt af Aktieselskabet ”Allers Familie-Journals Trykkeri”, Christiania. ‘I ledige Timer’ b.20. 560 s.

1909 Den hemmelighetsfulde Ø. Kommanditselskabet Narvesens Kioskkompagni, Kristiania. Ny norsk utg. Ved Hans Brekke. 304 s.

1927 Den hemmelighedsfulde Øi. Avisen ‘Fremad’, Sioux Falls, South Dakota USA. (fra 21. juli) Oversetter ukjent.

1949 Den hemmelighetsfulle øy. H. Aschehoug & Co, Oslo. Oversatt og bearbeidet av Haakon H. Halvorsen. 307 s.

1951 Den hemmelighetsfulle øy. Tiden Norsk Forlag, Oslo. Oversatt av Sigmund Strømme. 2 bind. 247 s. + 243 s.

1953. Den hemmelighetsfulle øy. Gyldendal, Oslo. gjenfortalt for ungdommen av Hugo Gyllander. Oversatt av Knut Monrad. 130 s.

1958. Den løyndomsfulle øya. Norsk barneblads forlag, Oslo, Til norsk av Johannes Farestveit. Avstytt utgave. 137 s.

1961. Den mystiska øya. Stabenfeldt, Stavanger. Norsk utgave ved A.S. Seeberg. 189 s.
..

1967. Den hemmelighetsfulle øya. N. W. Damm og søn, Oslo. Gjenfortalt for ungdom av Hans Braarvig. 197 s.

1969. Den hemmelighetsfulle øy. Den Norske Bokklubben, Oslo. Oversatt fra tysk av Anna Margrethe Norum.238 s.

1975 ? (u.å.) Den hemmelighetsfulle øya. Ingar Weyer Tveitan, Oslo. Til norsk ved Harald Holt. 192 s.

2018. Den hemmelighetsfulle øya Vidarforlaget, Oslo. Oversatt fra fransk av Steinar Lone. 754 s.

VE 14 ”Michel Strogoff” (1876)
1896 Zarens kurér Reiseeventyr fraa Moskov til Irkutsk. S.&Jul Sørensens Bogtrykkeri. Til landsmål, Marta og Rasmus Steinsvik. 296 s.
zarenskurer_som_utklipningsforteljingjanuar1896_d2. tsarens20kurer20189620titelbl

1901 Zarens Kurer. Allers Familie-Journal, Christiania. ‘I ledige Timer’, bind 23.

1933. Tsar-kureren. Norsk barneblads forlag, Oslo. Til nynorsk ved Inger Hagerup 174 s.

1943 Tsarens sendebud. Damm, Oslo. Oversatt av Jens Schultz. 139 s.

1952. Keiserens kurér. Oslo. Ansgar forlag. Forkortet utgave.141 s.

1957. Tsarens kurer. Gyldendal norsk forlag, Oslo. Oversatt og bearbeidet av Knut Monrad. 134 s.

1959. Tsarens kurér. Stabenfeldt, Stavanger. Norsk utgave ved A.S. Seeberg. 188 s.

1969. Zarens kurer. Fonna forlag, [modernisert nynorsk-versjon] av Marta og Rasmus Steinsviks oversettelse. 240 s.

1970 ca. (u.å.) Tsarens kurer Ingar Weyer Tveitan, Oslo. Til norsk ved Reidun Berg

1979 Tsarens kurér. Ansgar, Oslo. Oversatt fra engelsk av Bjørn Braun. 141 s.

1982 Tsarens kurér. Hjemmets bokforlag, Oslo. Oversatt av Harald Mæle. Disneys junior bokklubb. 154 s.

1995 Tsarens kurer. Ex libris, Oslo. Oversatt fra dansk av Jørn Roheim etter en dansk forkortet utgave. 108s.

2005 Tsarens kurér. Gyldendal, Oslo. Gjenfortalt av Maj Bylock. Oversatt fra svensk av Jørn Roheim. 95 s.

2016. Michel Strogoff, Tsarens kurér Vidarforlaget, Oslo. Oversatt fra fransk av Tom Lotherington. 416 s.

VE 15 “Hector Servadac” (1877)
1968. En reise gjennom solsystemet. Den norske Bokklubben, Oslo. Oversatt av Trond Winje etter en tysk utgave. 138 s. [Les bokscan]

VE 16 ”Les Indes noires” (1877)
1993. ”Den underjordiske byen”. Samlaget, Oslo. Frå fransk ved Ragnar Hovland. 191 s.
DenUnderjordiskeByen_1993

VE 17 ”Un Capitaine de quinze ans” (1878)
1951. Kapteinen på femten år. Tiden, Oslo. Oversatt av Sigurd Dyvik. 250 s.

1970. Kapteinen på 15 år. Ingar Weyer Tveitan Forlags-Aksjeselskab, Oslo. Til norsk ved Brit Ording. 188 s.

VE 19 “Les Tribulations d´un Chinois en Chine” (1879)
1879. En Kinesers gjenvordigheder i Kina. Føljetong i ”Norsk Familjeblad”, Alb. Cammermeyer, Kristiania. Utkom også innbundet som ‘separataftryk’, 310 s. [Les Bokscan]
..kinfo_Avis_Cammermeyer_norsk_forside

VE 23 ”Le rayon vert” (1882)
1884. Den grønne Straale. Dagens Føljetong, Kristiania. 239 s.
dagen1884_gronne_straale_tit

VE 27 ”Mathias Sandorf” (1885)
1885. Mathias Sandorf. Dagbladets avisføljetong. 398 s.
MathiasSandorf_DagbladetsFoljeton_1885.jpg..
Bokutgave:
MathiasSandorf_Cammermeyer_Folkebladet_1885

2008. Mathias Sandorf. Vidarforlaget, Oslo. Oversatt fra fransk av Bente Christensen. 496 s.

VE 28 ”Un billet de loterie. Le numéro 9672” (1886)
1971. Det store loddet. C. Huitfeldt forlag, Oslo. Oversatt av Georg Wankel. 159 s.

VE 32 ”Deux Ans de vacances” (1888)
1902. To Aars Ferie. Kristiania. Børnenes Bogsamling. (bind 12), Kristiania. Oversatt av T. Vetlesen.

1924. Ei ferieferd som vart til tvo aars fangetid paa ei Stillehavsøy. Norsk Barneblad, Oslo. Umsett fraa engelsk av Johannes Horvei. 263 s.

1940? (u.å.) På harde livet. Ekko forlag, Oslo. Oversatt av Per Glad. 175 s.

1950. To års ferie. Tiden, Oslo. Oversatt av Cecilie Krog. 255 s.

1966. I Stillehavets favn. (To års ferie del 1) Ingar Weyer Tveitan Forlags, Oslo. Til norsk ved Thor Solberg. (engelsk rev. ungd.utg.) 190 s.

1967. To års ferie. (del 2) Ingar Weyer Tveitan Forlags-Aksjeselskap, Oslo. 188 s.

2017. To års ferie Vidarforlaget, Oslo. Oversatt fra fransk av Tom Lotherington. 425 s.

VE 34 ”Sans dessus dessous” (1889)
1968 Skuddet på Kilimanjaro. Den norske Bokklubben, Oslo. Oversatt av Trond Winje etter en tysk utgave. Illustrert. 253 s. [Les bokscan]

VE 48 ”Le village aérien” (1901)
1902. Byen i luften. Allers Familie-Journal, Christiania. ‘ I ledige Timer’. b.27. 232 s.

…………………………………………………………………………………………………………….

Noveller – ”Un Drame dans les airs”
1967. Et drama i luften. Stabekk, Den norske Bokklubben, Oslo. Oversatt av Trygve Greiff fra en tysk utgave. 11 s.

Noveller – “Une fantaisie du Docteur Ox”
1968. Dr. Ox´s idé. Stabekk, Den norske Bokklubben, Oslo. Oversatt av Eivind Hauge fra en tysk utgave. 50 s.

Apokryfe – “Au XXXIXe siècle: La Journée d’un journaliste américain en 2889” [skrevet av sønnen, Michel Verne]
1969 «Det niogtyvende århundre. En amerikansk journalists arbeidsdag i 2889» I: Østenfor sol. Den norske Bokklubben, Oslo. Oversatt av Bing og Bringsværd fra I.O. Evans’ redigerte, engelske utgave. Novelle. 7 s. [Bokscan kan leses her]

Apokryfe – ”Le Phare du bout du monde” [Jules Verne – omarbeidet av Michel Verne]
1907. Fyrtaarnet ved Verdens Ende. Allers Familie-Journal, Christiania. ‘I ledige Timer’ b.46. 242 s.

Apokryfe – ”Le Volcan d´or” [Jules Verne – omarbeidet av Michel Verne]
1982 Den gyldne vulkan. Conny Stålung, Oslo. Oversatt av Ulf Gleditsch. Serie: Alaska romaner. 188 s.

Posthumt – “L´Oncle Robinson”
1992. ”Onkel Robinson”. Aventura, Oslo. Oversatt av Kjell Olaf Jensen. 265 s.

Posthumt – ”Joyeuses Misères de trois voyageurs en Scandinavie”
2018 (2010) ”De tre Skandinaviareisendes lystige misere” (et kapittel eksisterer) i: Reisen til jordas indre. Vidarforlaget, Oslo. Oversatt fra fransk av Per Johan Moe

Sakprosa – ”Découverte de la Terre. Histoire générale des grands voyages et des grands voyageurs”
1879 De store Reisers og de store Reisendes Historie, eller Jordens Opdagelseshistorie fra de ældste Tider til Udgangen af det 17de Aarhundrede. P. T. Mallings Boghandels Forlag, Kristiania. Oversat af B. Geelmuyden. Autoriseret udgave for Norge og Danmark. 501 s.
.

1880 ”Det attende Aarhundredes store Sømænd eller Jordens Opdagelseshistorie”, Anden Afdeling. 487 s.

1883 ”Det nittende Aarhundredes Reisende i Aarhundredes første Halvdel eller Jordens Opdagelseshistorie”, Tredie Afdeling. 412 s.

Publisert on august 30, 2019 at 19:09  Kommentarer er skrudd av for Norske oversettelser  
%d bloggere liker dette: