OVERSIKT

Forslag til gjennomgang av  http://www.JulesVerne.no
I hvilken rekkefølge bør artiklene leses?
– her er et forslag:

INTRODUKSJON
Er Jules Verne et nytt, men interessant bekjentskap, bør introduksjonen leses først. Den inneholder generell informasjon om Jules Verne, ikke bare de «norske» sidene ved forfatterskapet. I tillegg oppklares forhåpentligvis endel myter og misoppfatninger som verserer, ikke minst i Norge. Etter denne artikkelen kan de øvrige med fordel leses i den rekkefølgen de er listet opp i høyre-menyen.

For lesere med selektive interesser om Vernes forfatterskap, gir jeg her en oversikt over de mest sentrale temaene:

UKJENT I NORGE
Etter introduksjonen kan det være nyttig å lese ukjent i Norge, som gir en orientering om det paradoksale ved at forfatterens «norske» bøker for de fleste er ukjent, nettopp i Norge. Dessverre er det store mangler ved de Jules Verne-bøkene som har blitt tilbudt det norske publikum. Kanskje du egentlig aldri har lest en bok slik den er skrevet av forfatteren selv? – De fleste Jules Verne-utgaver i Norge, er sterkt forkortet, og ofte bearbeidet for yngre lesere. I denne artikkelen gir jeg en rask oversikt over hovedtemaene på nettstedet.

NORGE-BØKENE
At forfatteren faktisk skrev om Norge, ikke bare i romanen om Loddseddelen og i En verdensomseiling under havet, har vært lite kjent. I artiklene om Norge-bøkene gir jeg en oversikt og en omtale av de fortellingene Verne skrev hvor deler av handlingen er lagt til Norge. I de syv artiklene om hver enkelt bok har jeg mange nyoversettelser av tekster som aldri før har vært publisert i Norge.
I artikkelen om De tre Skandinavia-reisendes lystige misere gjengis min oversettelse av Jules Vernes reiseskildring om hans reise i Norden. Bare første kapittel av forfatterens manus er funnet og her presenteres det for første gang på norsk.

POLARFORSKERE
På den tiden da Verne startet som forfatter var det ingen som hadde vært på noen av polene. Et par år etter at Verne var i Norden skrev han en fiksjons-beretning om en ekspedisjon til Nordpolen. Den boken leste flere polarforskere. I artikkelen om dette tema gjengir jeg detaljer som viser likhetstrekk mellom polferdene til Fridtjof Nansen og Vernes fiksjonshelt kaptein Hatteras, blant annet at deres polarskuter hadde nokså like navn.

ILLUSTRASJONER
Det er et særtrekk ved ikke-franske Jules Verne-utgivelser at de ofte mangler de illustrasjonene som forfatter og forlegger anså som en uløselig del av helheten. Mange bilder med motiv fra Norge er aldri kommet på trykk i norske utgaver av Jules Vernes bøker. I artikkelen, som har to underkapitler, gjengir jeg noen av de upubliserte «norske» bildene og omtaler opphavet for disse.

BILDE-VISNING og bilde-tekst
Alle bilder av og fra Jules Verne-bøkene som vises på nettstedet er fra min egen boksamling. Bilder i artiklene vises i utgangspunktet i miniversjon. Ved å klikke på et bilde kommer det opp en større utgave. Dersom bildetekst /tittel er ønskelig, er det bare å holde muspeker over miniversjonen av bildet.
(Vises det ikke noe tekst direkte, hold Shift nede og press R, mens muspeker ligger oppå illustrasjonen)

NORGES-REISEN
Det er godt kjent at Jules Verne besøkte landet vårt for 150 år siden. I artikkelen om forfatterens reise i 1861, finnes den til nå mest detaljerte fremstillingen av reisen. Artikkelen har fire undersider. I disse tekstene ligger det mye forskning som aldri før har blitt publisert.

LODDSEDDELEN
Jeg hevder på nettstedet at romanen om loddseddelen, som i sin helhet foregår i Norge, aldri har blitt utgitt på norsk i komplett form. Fortellingen fikk navnet Det store loddet da den kom på norsk i 1971. En av manglene er at vi foreløpig i Norge bare har fått se 16 av originalens omlag 40 grafiske kunstverk. I artikkelen om boken gjengir jeg romantekst og alle bilder som har vært utelatt i utgaven fra 1971. Bakgrunnsstoff om boken, og opphavet til persongalleriet i romanen blir inngående kommentert.

NORGE-referanser
Også i mange andre fortellinger (enn de jeg omtaler i de syv artiklene om enkeltbøker) henviser forfatteren til landet han selv besøkte i 1861. Tekstutdrag fra disse kan leses i artikkelen om Norge-referanser. Jeg har oversatt til norsk fra originalteksten og gjengir både franske og norske teksitater. Er det noen tekster som burde ha vært med på listen er jeg takknemlig for en kommentar på skjemaet under artikkelen.

TO ESSAY
Vernes prosjekt (essay)
Hvorfor J.Verne (essay)
Dersom noen skulle være interessert i å vite hva som satte igang  min interesse for fantastisk litteratur generelt og Jules Gabriel Verne spesielt, kan kanskje det nokså personlige og springende essayet «Hvorfor Jules Verne» gi svaret.
Jules Verne har hatt stor betydning for all senere populærkultur, både i bøker, filmer, tegneserier og dataspill. Dette og bakgrunnen for Jules Vernes litterære prosjekt, forsøker jeg å presentere i et faglig essay. Her formidler jeg tanker om Vernes interesse for Norge, og hvorfor Skottland, Norden og nordområdene spilte så stor rolle i hans forfatterskap.

[noen sider på nettstedet er foreløpig passordbeskyttet]

FORKLARINGER
Hovedtemaene
på nettstedet er indikert ved at overskriften i høyre-menyen har store bokstaver.
Endel utdypende fagstoff finnes på egne sider og synes ikke som menyvalg. De kan bare nås gjennom linker inne i kapitlene.
Krysskoblinger artiklene i mellom, finnes som lysebrune nøkkelord i teksten, ikke blå slik som kanskje er mest vanlig på internett. Noen nøkkelord i teksten er ikke lenker i samme forstand som nevnt over, men gir mulighet for å åpne bilde, kart eller annen mediafil.
De stedene hvor en lenke leder til en ny nettside (ikke bare til bilde eller kart), er dette markert ved en [L]
I teksten er det også hyppige markeringer indikert bare ved en bokstav slik: [N][K][F] Disse markerer lenke til en informasjonsside som viser henholsvis: Noter med utypende forklaring – Kildehenvisninger til litteratur eller Fransk originaltekst.
[N] = Noter
[K] = Kildehenvisning
[F] = Fransk originaltekst
[L] = hyperlenke
[xL]= Lenke til ekstern webside
[ov.PJM] = Oversatt fra fransk originaltekst av Per Johan Moe, http://www.julesverne.no

Forkortelser
Endel bøker og institusjoner omtales ofte. For å spare leser og forfatter for stadige gjentagelser benytter jeg noen ganger følgende forkortelser:

LtdM = det franske reisemagasinet Le tour du monde
PR      = skribenten i  magasinet LtdM;  Paul Riant
BSJV = tidskriftet til det franske Jules Verne selskapet i Paris:  Bulletin de la Societé Jules Verne
RJV   = tidsskriftet til «Le Centre International Jules Verne» i forfatterens hjemby Amiens:  La Revue Jules Verne
unBL =  fransk versjon av Vernes bok hvor hele handlingen foregår i Norge:  Un Billet de Loterie (Loddseddelen)
Dk      =  Dansk bokutgave
Sv      =  Svensk bokutgave

Boktitler omtales med norsk (eventuelt oversatt) navn. Dersom det foreligger en norsk eller dansk-norsk bokutgave vil denne tittelen som oftest bli sitert.
I bibliografien finnes oversikt over alle Vernes utgivelser. Her gjengis både originalens og eventuell norsk tittel. Der det ikke foreligger noen norsk oversettelse, er den første skandinaviske utgivelse omtalt.

Film som etter hvert blir å finne på nettstedet vil fremkomme som i et lite vindu inne i siden. Dersom fullskjerm visning er ønskelig, finnes egen link. For å fylle PC-skjermen, klikk: Alt+Enter

-til toppen-

Publisert on juli 5, 2010 at 09:16  Kommentarer er skrudd av for OVERSIKT  
%d bloggere liker dette: